SZLAKI

 

 1. „Szlak Olbrzymów” – gmina Dobra, długość trasy: 4 km (możliwość jazdy rowerem)
  Ścieżka historyczno-przyrodnicza, zlokalizowana na terenach położonych na północ od Dobrej, oznakowanie: tablice informacyjne, znaki kierunkowe, na trasie znajdują się dwa punkty widokowe. Przebieg trasy: Dobra – wzgórze z ruinami zamku von Dewitzów – szeroka łąka – dolina rzeki Dobrzenica – strumień, zwany Czerwonym Potokiem – półwysep Czapla Szyja – Grodzisko – jezioro Leśne – cmentarzyk rodziny von Diest – głazy narzutowe, upamiętniające poległych w czasie I wojny światowej mieszkańców Dobrzanki – powrót do miasta.
  Punkt widokowy – Jezioro Leśne – pozostałość po wielkim jeziorze Dobrzańskim, położone w głębokiej rynnie, otoczone głębokim pasem bagiennych olszyn, szuwarów i łozowisk – ostoja wodno-błotnych gatunków ptaków (m.in. perkozy, gągoły, łabędzie nieme, żurawie); w wodzie występuje grążel żółty i rzadko spotykana osoka aloesowata. Na wzgórzach od południa, znajduje się osiem wczesnośredniowiecznych kurhanów.
 2. Leśna ścieżka edukacji ekologicznej – gmina Łobez, długość trasy: 10 km
  Ścieżka prowadzi przez park miejski oraz lasy i łąki, ciągnące się wzdłuż Regi aż po okolice Unimia i śródleśnego jez. Chełm. Początek trasy to Polana Jahna, zlokalizowana w dębowo-bukowym parku leśnym, u stóp zbocza zwanego „Łobeskimi Bieszczadami”, będącego fragmentem doliny Regi, Na szlaku zbudowano kilkanaście punktów dydaktycznych z tablicami informacyjnymi o przyrodzie i jej ochronie. Na trasie: przystań kajakową nad Regą – pole namiotowe, dwa drewniane mostki przerzucane przez rzekę i starorzecze, stanowiące skrót nad jezioro Chełm, leśna kotlinka zwaną „piekiełkiem”, dawny niemiecki kort tenisowy i amfiteatr, tu znajduje się drewniana wiata z ławostołami i miejscem na ognisko.
 3. Szlak Wzniesienia Moreny Czołowej (zielony) – gmina Węgorzyno, długość trasy: 6 km
  Wiedzie przez gminy: Węgorzyno, Ińsko, Dobrzany, Recz. W gminie Węgorzyno biegnie przez miejscowości Cieszyno – Dłusko.
 4. Błękitny Szlak Pojezierza Ińskiego (błękitny)- gmina Węgorzyno
  Trasa prowadzi przez wschodnią i północną część Wyżyny Ińskiej. Jest to teren wzgórz morenowych o urozmaiconej rzeźbie z licznymi jeziorami i kompleksami leśnymi. Przechodzi przez miejscowości: Przytoń – Węgorzyno – Podlipce – Dłusko.
 5. LOBELIOWE JEZIORO I WILCZY GRÓD (żółty), długość trasy: 20 km
  * mapa szlaku do pobrania w załącznikach

  Trasa:
   Łobez, stacja kolejowa (0,0 km) – przystań kajakowa nad Regą k. Unimia (4,0 km) – jez. Chełm (5,3 km) – Zachełmie (7,5 km) – Meszne (9,4 km) – Strzmiele (11,2 km) – jez. Głębokie (15,1 km) – kol. Radowo Małe (18,2 km) – Radowo Małe, miejsce rekreacji (20,7 km).
  Początek/koniec – Łobez, zielony skwerek przed stacją kolejową.
  Koniec/początek  – Radowo Małe, zadaszone miejsce rekreacji nad jeziorkiem tzw. patelnia.Szlak prowadzi Wysoczyzną Łobeską, przez powiat łobeski – gminę Łobez i Radowo Małe. Teren Nadleśnictwa Łobez. Trasa łatwa, krajobrazowo urozmaicona, wiedzie terenem pagórkowatym, polami, lasami, łąkami, wśród zadrzewień z miejscami widokowymi, starymi drogami, ścieżkami nad jeziorami, przez wsie o rodowodzie średniowiecznym z wiekowymi budowlami i zabytkami.Łobez Miasto powiatowe nad rzeką Regą. Ponad 10.000 mieszkańców. Stacja kolejowa. Prawa miejskie 1295 r. Zabytkowy późnogotycki kościół.

  Przystań kajakowa nad Regą k. Unimia 
  Trasa przecina dolinę Regi. Rzekę i jej dopływ można pokonać drewnianymi mostkami.Jezioro Chełm Jezioro jest wyjątkowe ze względu na obecność lobelii jeziornej, unikalnej rośliny, objętej całkowitą ochroną. Znajdująca się tu hubertówki jest dobrym miejscem do odpoczynku.Zachełmie Warto tu zwrócić uwagę na ruiny dawnego dworu Loeperów z zachowanym podjazdem i okazałymi cisami oraz zabytkowy park podworski, gdzie znajdują się ciekawe pomniki przyrody, a w szczególności potężna lipa Elizabeth (710 cm) i platan Dzidźka.Z alei lipowej między Zachełmiem a Mesznem roztacza się ciekawy widok na piękną Dolinę Regi.

  Strzmiele Wieś o bogatej, dobrze opisanej historii. Prawa miejskie 1348 r. Była siedzibą pomorskiego rodu von Borcke, zwaną „Wilczym Gniazdem”. Związana z historią rycerza-rozbójnika Macka Borcke. Tu w 1548 r. urodziła się słynna pomorska czarownica Sydonia von Borcke. Wrażenie robi dwór w stylu baroku pomorskiego z XVIII w., wybudowany na fundamentach starego zamku. Obecnie mieści się tu archiwum państwowe. Obok stoi ceglany, barokowy kościół z 1722 r., posadowiony na miejscu dawnej, średniowiecznej świątyni.

  Jezioro Głębokie Powstało tam kąpielisko z pomostem. Wokół zasobnego w ryby jeziora rosną lasy bogate w jagody i grzyby.

  Radowo Małe W centrum wsi znajduje się kamienny kościół z 1840 r. Przy kościele stoi dzwonnica z dzwonem z 1580 r.

  Możliwość posiłku, różnorodnej rekreacji, dłuższego pobytu i noclegu zapewniają ośrodki agroturystyczne.

Źródło: https://www.powiatlobeski.pl/90,turystyka-piesza