KAJAKI

Rzeka Rega początek swój bierze na Pojezierzu Drawskim w okolicach j.Resko na wysokości 177,5 m npm. Długość rzeki Regi wynosi 179 km.Największymi dopływami są: Łożnica, Brzeżnicka i Reska Węgorza, Sąpólna, Mostowa, Stara Rega, Piaskowa. Charakter rzeki poszczególnych jej odcinków jest odmienny. Brzegi, zbocza są wyraźnie wykształcone. Krajobraz terenów został ukształtowany przez lodowiec skandynawski około 20 tys. lat temu. Główny ciąg wzniesień morenowych przebiega od Rusinowa i ciągnie się do Łagiewnik, tworząc Dolinę Rzeki Regi. Pasma wzniesień morenowych noszą nazwy: Nagórki, Góry Reskie, Góry Dębowe, a najwyższe wzniesienia sięgają 115 m npm. Rega przepływając przez Łobez przedziera się przez wzniesienia morenowe tworząc charakterystyczny przełom. Rega jest rzeką nizinną, ale na niektórych odcinkach ma charakter podgórski. W okolicach Rusinowa na dnie rzeki leżą bardzo liczne głazy tworząc bystrza. Brzegi rzeki dość wysokie i na wielu odcinkach trudno dostępne. Często występują gęste zarośla, zwisające wierzby, a nad brzegami podmokłe łąki. W Dolinie Rzeki Regi występuje niezliczona ilość starorzeczy, zakoli, oczek wodnych stwarzając wspaniałe warunki siedlisk ptactwa wodnego.

Spływy kajakowe są jednym z sposobów poznania pięknych odcinków rzeki. Spływy można rozpocząć już od miejscowości Świdwin. Górne odcinki rzeki od Świdwina do Łobza ze względu na wąski charakter rzeki, obfitują w duże ilości przeszkód w postaci łóz i zwalonych drzew. Na odcinku Łobez – Resko mimo coraz szerszej rzeki, ilość przeszkód jest niezliczona. Ze względu na okalające rzekę lasy, są to głównie zwalone drzewa. W korycie rzeki można odnaleźć małe kłody jak i wielkie wywrócone dęby, które podnoszą atrakcyjność tych odcinków.